Zasady promocji "SHOWROOM ESKK"

§ 1

Organizatorem promocji jest ESKK Sp. z o.o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań.

§ 2

ESKK Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń dotyczących zapisów na kurs ESKK objętych promocją.


Zasady promocji są następujące

1. Promocja obejmuje osoby, które odwiedzają stronę internetową o adresie: www.showroom.eskk.pl.

2. W ramach promocji Klient otrzymuje 30-dniowy, bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych na wyżej wymienionej witrynie internetowej. Dostęp do poszczególnych materiałów udzielany jest po jednorazowym wpisaniu przez Klienta adresu e-mail w formularzu. Klient otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail wraz z linkiem umożliwiającym bezpłatny dostęp do wszystkich zgromadzonych na stronie www.eskk.showroom.pl materiałów. Po upływie 30 dni dostęp zostanie automatycznie zablokowany.

3. Wszelkie materiały zamieszczone w na stronie www.showroom.eskk.pl są własnością intelektualną ESKK i podlegają ochronie prawnej. Dozwolone jest ich pobieranie na użytek własny Klienta. Zabrania się kopiowania, przekładania na języki obce oraz dystrybuowania zakupionych materiałów w jakikolwiek inny sposób.

4. Pozostałe kwestie dotyczące nauki na kursach ESKK (o ile nie zostały inaczej unormowane w niniejszym regulaminie) regulują Zasady współpracy.

§ 3

Uwagi związane z poprawnym funkcjonowaniem witryny (w formie pisemnej) można składać w dziale obsługi studenta ESKK (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona. Po jej rozpatrzeniu osoba zgłaszająca otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.